TECHNICKÉ PARAMETRE

» Horizontálne usporiadané lamely

» Maximálna šírka poľa: 2 200 mm

» Profil rámu 80x50 mm

VÝHODY

» Nie sú viditeľné žiadne skrutky

» Možnosť vyhotovenia v nepriehľadnej verzii