TECHNICKÉ PARAMETRE

» Svetlá šírka vjazdu až do 12 metrov
» Zakrytované pohonné ústrojenstvo
» Výborný pojazd vďaka kolieskam s guličkovými ložiskami
» Patentovaný nosný profil zabraňujúci zaseknutiu
» Ľahko ovládateľná aj manuálne

VÝHODY

» Samonosná posuvná brána, bez potreby pomocnej koľajnice
» Vhodné pre široké vjazdy
» Všetky bránky sa vyrábajú ku každej modelovej rade plotu
» Krytá hrebeňová posuvná lišta