TECHNICKÉ PARAMETRE

» Zabezpečenie proti nadvihnutiu z pántov

» Vysoko odolné pásy Power-Tor pre šírku dverí do 4 metrov

» Vysoko stabilné skryté skrutkové spojenia

» Testované na 700 000 otvorení

VÝHODY

» Všetky spojovacie prvky a príslušenstvo z nehrdzavejúcich materiálov

» Rám dverí testovaný na najvyššie namáhanie

» Všetky bránky sa vyrábajú ku každej modelovej rade plotu